Trøndelag Fylkeskommune

Tidslinje

NT: Bekymring i nord

To dager etter stortingsvalget er fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag bekymret for fylkeskommunens framtid.
Read more

ST: Fylkestinget i ST ønsker sak

Fylkestinget i Sør-Trøndelag ber om en sak om nytt regionalt, politisk nivå.
Read more

NT: Initiativet fra nord

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik, tar opp spørsmålet om en prosess for å se på mulig sammenslåing av fylkene i sin tale til fylkestinget.
Read more

NT: Kontakter Sør-Trøndelag

Med 23 mot 12 stemmer vedtar fylkestinget å kontakte Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få gjennomført en felles utredning om å samle Trøndelagsfylkene.
Read more

ST: Orienteres om vedtak

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har orienteringssaken "Nord-Trøndelag fylkeskommunes utredning om ett Trøndelag". I vedtaket er de positive til henvendelsen.
Read more

NT: Debatt utenom saklista

Fylkestinget i Nord-Trøndelag møtes på Frosta. Planen om et samlet Trøndelag ble diskusjonstema, selv uten å være på saklista.
Read more

NT: Mandatet legges fram

Mandatet for utredning om samling av Trøndelagsfylkene legges fram.
Read more

ST: Behandler mandatet

Fylkestinget i Sør-Trøndelag behandler forslaget om mandat for arbeidet.
Read more

NT: Debatt etter fylkesrådsleders tale

Spørsmålet ble berørt i fylkesrådslederens tale og i den påfølgende debatten under fylkestinget.
Read more

NT: Prinsipper for nytt nivå

«Prinsipper for et fremtidig folkevalgt nivå» ble debattert under fylkestinget i Nord-Trøndelag.
Read more

ST: Prinsipper for nytt nivå

Fylkestinget behandler saken "Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå"
Read more

NT: Drøfting etter interpellasjon

Saken ble drøftet og behandlet gjennom en interpellasjon Carl Sitter Geving (Ap) om oppgavemeldingen og regionnivået.
Read more

NT: Undervegsrapport

Fylkestinget i Nord-Trøndelag behandler «Trøndelagutredninga. Underveisrapport juni 2015".
Read more

ST: Undervegsrapport

Fylkestinget i sør-Trøndelag behandler «Trøndelagutredninga. Underveisrapport juni 2015".
Read more

NT: Sanner besøker tinget

Statsråd Jan Tore Sanner besøker fylkestinget i Nord-Trøndelag med informasjon om reformarbeidet.
Read more

Intensjonsplanen

Den politiske intensjonsplanen legges fram, sammen med Trøndelagsutredningen.
Read more

Offentlig høring

Trøndelagsutredningen, samt forslag til intensjonsplan, legges ut til offentlig høring.
Read more

NT: Krever folkeavstemning

19 organisasjoner i Nord-Trøndelag lanserer kampanjen «Ja til folkeavstemning».
Read more

NT: Undervegsrapport

Fylkestinget i Nord-Trøndelag behandler undervegsrapport. Spørsmålet ble også berørt og diskutert i fylkesrådslederens tale og debatten etter den.
Read more

ST: Undervegsrapport

Fylkestinget i sør-Trøndelag behandler undervegsrapport.
Read more

Sanner: Lover Fylkesmannen til Steinkjer

Statsråd Jan Tore Sanner slår fast at Steinkjer får Fylkesmannen i Trøndelag, om trøndelagsfylkene slår seg sammen.
Read more

NT: Folkemøter

I Nord-Trøndelag initierer fylkeskommunen en rekke folkemøter i januar for å orienterte om Trøndelagsutredningen. Både i Namsos, Stjørdal, Verdal og Steinkjer er folkemøtene godt besøkt, og med god mediedekning.
Read more

NT: 9400 krever folkeavstemning

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik får overlevert 9.400 underskrifter fra folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning».
Read more

Resultat: Høringssvar og innbyggerundersøkelse

Resultatet av innbyggerundersøkelsen og høringsrunden presenteres for de to fylkestingene.
Read more

NT: Interpellasjon om folkeavstemning

Torgeir Strøm (SV) fremmer en interpellasjon om folkeavstemning i spørsmålet om fylkessammenslåing.
Read more

Vedtaket

Fylkesting i NT og ST: 26.-28.april 2016 Fylkestingene i de to trønderfylkene møtes på historiske Stiklestad, og vedtar å søke Stortinget om sammenslåing.
Read more

Stortingsvedtak

Stortinget gjør det historiske vedtaket: «Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slås sammen til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018».
Read more

Mevassvik blir leder

Anne Marit Mevassvik blir valgt som leder av Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune.
Read more

Kongen i statsråd

Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune sluttbehandles av Kongen i statsråd.
Read more

Mjøen blir fylkesrådmann

Ei enstemmig Fellesnemnd tilsetter Odd Inge Mjøen som fylkesrådmann for Trøndelag.
Read more

Fylkesdirektørene klare

Overordnet organisasjonsplan er på plass. 22.desember presenteres fylkesdirektørene for kommende Trøndelag fylkeskommune.
Read more

Tore O. Sandvik velges til fylkesordfører

Fylkestinget for Trøndelag konstitueres, og Tore O. Sandvik (Ap) velges som Trøndelags første fylkesordfører
Read more