Trøndelag Fylkeskommune

Vanlige spørsmål

Hva er fellesnemnda?
Oktober 2017 konstitueres det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til da ledes arbeidet med sammenslåingen av ei fellesnemnd, bestående av dagens 78 medlemmer av fylkestingene – 43 fra Sør-Trøndelag og 35 fra Nord-Trøndelag. Nemndas funksjoner baseres på bestemmelsene i Inndelingsloven. Fellesnemnda har et arbeidsutvalg med 15 medlemmer.

Hvem leder Fellesnemnda og Arbeidsutvalget?
Anne Marit Mevassvik (Ap) er valgt som leder, og Tore O. Sandvik (Ap) som nestleder.

Hvor mange representanter får fylkestinget i Trøndelag etter valget i 2019?
Fra konstitueringen i oktober 2017 og fram til fylkestingsvalget i 2019, vil de 78 medlemmene i fellesnemnda fortsette som fylkesting for den nye Trøndelag fylkeskommune. Etter valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer.

Hva blir Trøndelags fylkesvåpen?
Trøndelag tar Olavskorset som sitt merke. Det er samme merke som Nord-Trøndelag har i dag. Les mer om Olavskorset.