Trøndelag Fylkeskommune

18. oktober 2017 ble fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune konstituert. Frem til konstitueringen ble arbeidet med sammenslåingen ledet av ei fellesnemnd, bestående av representantene i fylkestingene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Etter valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer.

I desember 2017 oppnevnes representanter til andre utvalg og råd.

Oktober 2017 konstitueres fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune. Fram til da ledes arbeidet med Trøndelag av fellesnemnda, dagens 78 medlemmer av fylkestingene.

Filtrer:

Hovedutvalg for:

Parti: