Trøndelag Fylkeskommune

Om Trøndelag

trøndelagkart_roanfixNår Trøndelag samles blir det Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig blir Trøndelag landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer. Ordførerfunksjonen legges til Trondheim.

Fylkestingene i begge trøndelagsfylkene skisserte følgende hovedmål for sammenslåingen:

  • En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.
  • Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling.
  • Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver.
  • Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv
  • Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne.