Trøndelag Fylkeskommune

Arbeidet med sammenslåing av Trøndelagsfylkene ledes av prosjektleder og assisterende prosjektleder fram til fylkesrådmann er ansatt.
Generell kontaktinfo til Trøndelag fylkeskommune finner du i bunnen på denne siden.

Ole Tronstad

Ass. fylkesrådmann (fra 1.1. 2018)

Odd Inge Mjøen

Fylkesrådmann (fra 1.1. 2018)

Knut Aspås

Direktør for økonomi og digitalisering (fra 1.1. 2018)

Vegard Iversen

Direktør for utdanning (fra 1.1.2018)

Trude Marian Nøst

Direktør for plan og næring (fra 1.1. 2018)

Erlend Solem

Direktør for samferdsel (fra 1.1. 2018)

Karen Espelund

Direktør for kultur (fra 1.1. 2018)

Bjørn Tore Hals

Kommunikasjonsansvarlig i sammenslåingsperioden