Trøndelag Fylkeskommune

Følg Trøndelag fylkeskommune sitt fylkesting på torsdag fra kl 13:00

Onsdag 13. desember har Nord- og Sør-Trøndelag sine siste fylkesting. Torsdag fortsetter det med fylkesting for Trøndelag fylkeskommune fra Trondheim.

Blant sakene er:
• Skolebruksplan 4 – Leksvik/Rissa – felles videregående skole i Indre Fosen
• Det videregående opplæringstilbudet i Trøndelag for 2018 – 2019
• Organisering av Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg – godkjenning av vedtekter
• Kontraktstrategi for kollektivtransport i tidligere Nord-Trøndelag for 2019-2021
• Prosjekt oppstart «Fremtidens hurtigbåt»
• Organisering av klimaarbeidet i Trøndelag fra 2018
• Reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer, og fra politiske organer til fylkesrådmannen
• Visjon for Trøndelag
• Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018

Saksliste og protokoller ser du her.

Fylkesting kan du følge direkte fra kl. 13:00 under eller på Livestream.