Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune leverte «Årets lokale klimatiltak»

Hovedutvalgsleder for transport Per Olav Skurdal Hopsø (til høyre) mottok prisen sammen med rådgiver Morten Berntsen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vant en viktig klimapris under Zero-konferansen i Oslo tirsdag kveld, for storsatsingen på el-busser.

Selvpålagt krav om å redusere klimautslippene med 50 prosent og innkjøp av 35 elbusser gir uttelling.

– Vi gir oss ikke med dette. Neste steg er fergene og hurtigbåtene, sier en lykkelig hovedutvalgsleder for transport Per Olav Skurdal Hopsø.

Han mottok prisen sammen med rådgiver Morten Berntsen i Oslo i tirsdag kveld, der Sør-Trøndelag gikk av med seieren, foran Oslo og Sarpsborg, blant i alt seks nominerte og 12 innleverte søknader.

Sør-Trøndelag fylkeskommune nye busspark blir en av Europas største helelektriske bussflåter. Samtidig skal den øvrige bussparken gjøres fossilfri.

– Sør-Trøndelag har et vedtatt mål om å spille en ledende rolle i utviklingen av klimavennlig teknologi. Dette gjør de til gangs med sitt vinnerprosjekt. Gjennom politisk vilje til endring har vi her fått et modig, innovativt og ambisiøst foregangsprosjekt. Det vil ha store ringvirkninger til andre fylker og bidra til en grønnere kollektivnæring, sier jurymedlem Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Andreplassen gikk til Oslo kommune, for klimabudsjettet.
Tredjeplassen går til Sarpsborg kommune, som viser vei på et nytt, viktig område: elektrifisering av tyngre lastekjøretøyer. Med to helelektriske renovasjonsbiler er kommunen her først ute i landet. I tillegg faser kommunen inn mange elvarebiler og biogasskjøretøyer som ledd i en langsiktig omstilling.

– Vi bruker innkjøpsmakta vår aktivt for å nå tøffe klimamål som vi har pålagt oss selv. Vår erfaring er at dette også gir positive ringvirkninger til det lokale næringslivet. Slik bidrar vi til å skape et marked for nye grønne, høyteknologiske innovasjoner. Vi deler prisen med vårt administrasjonsselskap Atb og Enova, som har vært viktige støttespillere i arbeidet med å få på plass klimavennlige løsninger i bussanbudet for Trondheim, sier Skurdal Hopsø.