Trøndelag Fylkeskommune

Se Fylkesutvalget i opptak

Fylkesutvalget sitt møte 8. november i Steinkjer er nå tilgjengelig i opptak.

Følgende saker ble blant annet behandlet:

•14/17 Strindheim knutepunkt – oppstillingsareal for buss

•15/17 Rapport – gangforbindelser til MetroBusstasjoner

•16/17 Anmodning om anleggsstart på Fosenvegene – FV 715 Reppklev – Årgård (Steinsdalen) 6 delparseller (prosjekt nr. 16 i Fosenpakken)

•17/17 Omlegging av takst- og rabattstruktur for Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen) trinn 1 samt Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon

 Saksdokument og protokoller ser du her.  

Møtet ser du i opptak på Trøndelag fylkeskommune sin Youtube-kanal. Du kan velge mellom del 1 og del 2.