Trøndelag Fylkeskommune

Skal jobbe for yrkesopplæring i et samlet Trøndelag

Bak fra venstre: Kristian Dahlberg Hauge (NHO), Gunnar Alstad (Fylkestinget), Tord Lien (NHO), Torbjørn Graneggen (LO) og Fredrik Røhme (Regionalt lærlingråd) Foran fra venstre: Bente Rekkebo Skjevik (Vara LO), Kristine Svendsen (LO), Annikken Kjær Haraldsen (Vara KS) og Terje Aaberg (vara LO).

10. november møttes den første Yrkesopplæringsnemnda (YON) i Trøndelag.

YON består av ni medlemmer og representerer LO, NHO, KS, fylkestinget og regionalt lærlingråd.

Under fredagens møte ble Kristine Svendsen (LO) valgt til leder og Tord Lien (NHO) nestleder. På nemndas første møte sto blant annet det videregående opplæringstilbudet i Trøndelag for 2018- 2019 og retningslinjer for godkjenning av lærebedrifter på saklista.

Hele saklista ser du her

Yrkesopplæringsnemndas oppgaver

YON jobber for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringa. De skal fremme behov hos – og synspunkt fra – arbeidslivet overfor fylkeskommunen. De skal også gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringa og samhandling mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling.

Les mer om Yrkesopplæringsnemndas oppgaver her 

YON avholder vanligvis 5 møter i året, i forkant av møter i hovedutvalget for utdanning og Fylkestinget.