Trøndelag Fylkeskommune

Inspirerende dager på Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i Stavanger

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nord og Sør har i tre dager vært sammen på Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i Stavanger.

Leder i Råd for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag Tone Nyeng sier det har vært lærerike og interessante dager.

-Vi har blant annet besøkt Rogaland fylkeskommune, fått informasjon om universell utforming av IKT, TEK17, vi har diskutert morgendagens velferdsteknologi og fått god informasjon om prosjektene Idrettscampus Bergen og Bybanen i Bergen, forteller Nyeng.

-Givende og flotte dager! Rogaland fylkeskommune viste blant annet fram det flotte prosjektet rundt Håhammaren. En flott, universelt utformet tursti. Dette er noe å strekke seg etter, sier hun.

Se bilder under av turstien.