Trøndelag Fylkeskommune

Fylkesutvalget går for «Vi skaper historie» som visjon

Du kan følge fylkesutvalgets møte fra Trondheim direkte tirsdag 28. november fra kl. 12:00. Ved siden av ny visjon kommer en del reglement opp til behandling. Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 skal også opp.

Fylkesutvalget skal behandle saken om ny visjon for Trøndelag fylkeskommune, og innstiller til Fylkestinget på «Vi skaper historie».

Økonomireglement og finansreglement står også på sakskartet, ved siden av reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer, og fra politiske organer til fylkesrådmannen.

Det er lang og bred saksliste Fylkesutvalget har denne gang. Se hele sakslisten med saksfremlegg her.

Du kan følge møtet direkte på denne lenken, eller i videovinduet under.