Trøndelag Fylkeskommune

Folkehelsearbeidet i Trøndelag tar form

Trøndelag fylkeskommune samarbeider med kommuner, FoU- og kompetansemiljøer, andre offentlige aktører, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i regionen om Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2022.

Photo: Lacey Raper

Programmet i Trøndelag bygger på den nasjonale satsinga Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017- 2027 som KS og Helse- og omsorgsdepartementet har initiert. Tema er psykisk helse og rusforebyggende blant barn og unge. Kommunene utvikler og prøver nye tiltak, arbeidsmåter og metoder.

I Trøndelag benyttes Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid «frakunnskaptilhandling» som arbeidsmetode.

Fylkeskommunen har gjennomført samlinger og flere kommuner er i gang. FoU- og kompetansemiljøer i regionen deltar både på samlinger og i utviklingsarbeidet. Foreløpig finansieres programmet i Trøndelag hovedsakelig av fylkeskommunen, men det satses på støtte fra Helsedirektoratet fra 2018.

Vil du vite mer, se http://programmet.no/om/Sider/default.aspx.