Trøndelag Fylkeskommune

Kan vinne gjev pris for klimatiltak

Illustrasjonsbilde: Asplan Viak

Sør-Trøndelag fylkeskommunes storsatsing på el-busser kan vinne pris for «Årets lokale klimatiltak».

Prisen deles ut av KS og Miljøstiftelsen Zero under Zero-konferansen 2017 i Oslo tirsdag

Det kom inn totalt 12 søknader og det var sterk konkurransen om å bli nominert.

Oslo kommune er nominert for sitt arbeid med klimabudsjett, Sandefjord for miljøkrav ved tildeling av seilingstider i havnen, Sarpsborg for utslippsfrie renovasjonsbiler, Troms fylkeskommune for kjøp av elbusser, Vestfold for gode klimaløsninger ved ny videregående skole og altså Sør-Trøndelag fylkeskommune for sin storsatsing på el-busser.

– Dette betyr mye for oss. Vi konkurrerer mot mange andre verdige vinnere og det er en ære å være nominert. Takk til Zero, en viktig premissleverandør i klimadebatten, for at de setter søkelys på viktigheten av at offentlige investeringer ikke skal bidra til klimagassutslipp, sier fylkestingspolitiker og leder i hovedutvalget for kollektivtrafikk i nye Trøndelag fylkeskommune Per Olav Skurdal Hopsø.

– Med nullvektsmål for biltrafikken i Trondheim, og en sterk befolkningsvekst, var det tydelig at vi måtte gjøre store endringer i kollektivtrafikken. Vi tenker nå mobilitet, og vi tenker bærekraft. At transporttilbudet må være klimavennlig for å være fremtidsrettet, er selvsagt, sier Skurdal Hopsø.

Fra august 2019 vil bussparken i Trondheim kjøre utelukkende på fornybar energi. Av de mest spennende tiltakene, er innføring av 35 batterielektriske busser, både ordinære bybusser og leddbusser.

Klimagevinstene i bussanbudet gir en besparelse på nærmere 12.000 tonn CO2 i året, hvor elbussene alene bidrar med en reduksjon på 3.100 tonn CO2 sammenlignet med dagens naturgassbusser. For at elbussene skal få tilstrekkelig med strøm skal det bygges hurtigladestasjoner på hver av endeholdeplassene til de fire elektriske busslinjene. Her vil elbussene få lade i få minutter (6 min) og med høy effekt (450 kW).

– Vi bruker innkjøpsmakta vår aktivt for å nå tøffe klimamål som vi har pålagt oss selv. Vår erfaring er at dette også gir positive ringvirkninger til det lokale næringslivet. Slik bidrar vi til å skape et marked for nye grønne, høyteknologiske innovasjoner. Vi deler denne nominasjonen med vårt administrasjonsselskap Atb og Enova, som har vært viktige støttespillere i arbeidet med å få på plass klimavennlige løsninger i bussanbudet for Trondheim, sier Skurdal Hopsø.

Det blir ekstra heder til tre av de seks nominerte i Oslo tirsdag, med plasseringer fra 1. til 3. plass.

Juryen for årets tildeling består av Odd Einar Dørum, Helge Eide, Kristin Halvorsen og Marius Holm.

Les mer her på Zeros sine nettsider