Trøndelag Fylkeskommune

Se opptak av debatten om Beitstadsundbrua

Tidenes første fylkesutvalg i Trøndelag behandlet saken om Beitstadsundbrua tirsdag. Konklusjonen ble at alle tilbud som er mottatt innen fristen vurderes i den videre anbudsprosessen.

Saken ble flyttet til dagens fylkesutvalg, og behandlet som hastesak på vegne av fylkestinget, for å sikre at fremdriften av byggingen av brua mellom Steinkjer og Malm på fylkesvei 17 opprettholdes.

Fylkesrådmannens innstilling fikk flertall i fylkesutvalget.

  • Avgjørelsen betyr også at sluttføringen av anbudsprosessen for bygging av Beitstadsundbrua baseres på det kunngjorte
  • Fylkesutvalget godkjenner at alle tilbud som er mottatt innen tilbudsfristen kan vurderes i den videre anbudsprosessen.

Det siste betyr at også det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) får være med i anbudsrunden.

Anne Marit Mevassvik (A) fremmet et tilleggsforslag, som også fikk flertall i tirsdagens fylkesutvalg.

Forslaget er som følger:

  1. Trøndelag fylkeskommune beklager at det ikke er utformet nasjonal handelspolitikk og nasjonale retningslinjer for tilbydere fra land som ikke har handelsforpliktelser med Norge, gjennom f.eks. EØS, WTO eller andre avtaler, men overlater til kommuner og fylkeskommuner å avgjøre dette. Regjeringen må snarest få på plass nødvendig politikk slik at offentlige innkjøp kan foretas innenfor forutsigbare rammer.
  2. Det er utfordrende at aktører fra land vi ikke har handelsavtaler med slippes inn på viktige norske markeder uten at dette er avklart gjennom nasjonal politikk.
  3. Rådmannen bes komme tilbake med sak med vurderinger for hvordan innkjøpspolitikken i Trøndelag skal håndteres.
  4. Innkjøpsstrategien må innenfor bygg og anlegg baseres på de felles seriøsitetskravene som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og KS.

Se hele møtet i opptak her.