Trøndelag Fylkeskommune

Denne gjengen får et helt spesielt ansvar for Trøndelag

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av (fra venstre): Rakel S. Trondal (vara for Torgeir Strøm, SV), May Brit Lagesen (Ap), Hanne Moe Bjørnbeth (Ap), Karin Bjørkhaug (Krf), Gunn Iversen Stokke (Sp), Kirsti Leirtrø (Ap), leder Anne Marit Mevassvik (Ap) Pål Sæther Eiden (H), nestleder Tore O Sandvik (Ap), Tomas Iver Hallem (Sp), Anita Gilde (Frp) Elisabeth Paulsen (V), Henrik Kierulf (H), Tommy Reinås (MDG), Terje Sørvik (Ap).

Disse 15 har et hektisk halvannet år foran seg. De er gitt et helt spesielt ansvar i arbeidet med sammenslåingen av Trøndelagsfylkene.

Under møtet i Fellesnemnda 22.juni ble det valgt 15 representanter til Arbeidsutvalget (fungerer som et fylkesutvalg).

De 15 representantene fra til sammen åtte parti er dermed dem som skal sitte tettest på arbeidet med å forene Trøndelag.

Her finner du oversikt over de 78 politikerne i Fellesnemnda, fordelt på parti