Trøndelag Fylkeskommune

Siste nytt

Følg Trøndelag fylkeskommune sitt fylkesting på torsdag fra kl 13:00

Onsdag 13. desember har Nord- og Sør-Trøndelag sine siste fylkesting. Torsdag fortsetter det med fylkesting for Trøndelag fylkeskommune fra Trondheim.

Les mer

Nyheter

Gå til arkiv
lacey-raper-361
29-11-2017
Folkehelsearbeidet i Trøndelag tar form

Hvordan skal Trøndelag jobbe med folkehelse? Spørsmålet arbeides det for fullt med.

Les mer
kart
27-11-2017
Fylkesutvalget går for «Vi skaper historie» som visjon

Du kan følge fylkesutvalgets møte fra Trondheim direkte tirsdag 28.november fra kl. 12:00. Ved siden av ny visjon kommer en del reglement opp til behandling. Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 skal også behandles.

Les mer
bjrnar-hafell_web
27-11-2017
Hafell blir assisterende fylkestannlege

Bjørnar Hafell blir assisterende fylkestannlege i Trøndelag. Han er nå overtannlege i Midtre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag.

Les mer

1.1. 2018 samles Trøndelag

I 1804 ble dagens Trøndelag delt i to. Delingen av daværende Trondhjems amt kom etter gjentatte klager fra stiftsamtmenn, som syntes det var besværlig å reise i det store og vanskelig administrerbare amtet.

Myndighetene i København tok hensyn til klagene og valgte i 1804 å dele det store Trondhjems amt i to. De nye amtene fikk navnene Søndre Trondhjems amt og Nordre Trondhjems amt. Fra 1919 fikk de dagens navn, Sør-Trøndelag fylke og Nord-Trøndelag fylke.

212 år etter delingen vedtok fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag å søke om sammenslåing av fylkene. 8.juni 2016 gjorde Stortinget det historiske vedtaket: Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slås sammen til Trøndelag fra 1.januar 2018.

I 1804 ble Trøndelag delt i to. 1.januar 2018 blir trøndelagsfylkene slått sammen igjen. Velkommen til Trøndelag fylke.

Les mer om Trøndelag